Start

Hej!

Mälarbygden skyddat boende är en liten verksamhet som funnits

sedan september år 2016 och vänder sig till vuxna och barn som

är utsatta för våld i nära relation. Boendet är kollektivt och

beläget i Mälardalen, Uppsala län, några mil från Stockholm. 

Till oss är alla våldsutsatta människor välkomna oavsett kön,

etnisk bakgrund, religion eller sexuell läggning.


Vi arrangerar, engagerar och arbetar aktivt för att driva arbetet mot våld i nära relation framåt. Målet är givet; våld i nära relation ska inte finnas. Dessvärre är det ett av våra största folkhälsoproblem och orsakar fruktansvärd skada för enskilda inidivider runt om i världen varje dag. Under tiden som vi på olika sätt arbetar  för att vår verksamhet inte längre ska behöva finnas ser vi till att göra tiden som den våldsutsatta befinner sig placerad på skyddat boende så bra som möjligt. 


Kostnadsfri utbildningsdag

Mälarbygden skyddat boende är en av initiativtagarna till kunskapssatsningen "Tillsammans mot våld i nära relation". Den 2 april i år arrangerar vi en utbildningsdag för oss som i vår profession möter våldsutsatta i nära relation. Mer information om dagen och om hur du kan anmäla dig finner du på:

www.tillsammansmotvaldinararelation.se 


Som en del av kunskapssatsningen står vi värd för nätverksträffar med andra skyddade boenden runt om i Sverige. Vi träffas några gånger per år och har även en levande diskussion via sociala medier. Tillsammans är vi med och kvalitetssäkrar insatsen skyddat boende genom att dela erfarenheter med varandra, bjuda in olika aktörer till våra träffar och hoppas att bedriva påverkansarbete på organisationsnivå. Driver du eller sitter i styrelsen för ett skyddat boende (oavsett driftsform) och vill vara med? Tveka inte att höra av dig. 


Är du utsatt för våld

- Ta kontakt med polisen eller din kommuns socialtjänst för att få hjälp.

Har Ni svårt att skjutsa klienten till oss? Om så är fallet ordnar vi med hämtning hos er på socialkontoret dygnet runt utan kostnad.