Start

Här på Mälarbygden skyddat boende inriktar vi oss på att hjälpa våldsutsatta barnfamiljer, eftersom vår hjärtefråga är barn som har upplevt våld i nära relation. På vårt boende finns kompetens, kunskap och erfarenhet, men framförallt ett gott och tryggt omhändertagande fyllt med omtanke. För vissa av våra klienter kan vi vara en tillfällig tillflyktsort, för andra mycket mer än så. 

Du når oss dygnet runt på: 070-595 88 03

SOL-METODEN.

Vi har under åren arbetat fram vår egen metod som vi använder i arbetet tillsammans med våra våldsutsatta klienter. SOL-metoden innefattar hur ett skyddat boende kan utforma sin verksamhet för att kunna arbeta på ett kvalitativt sätt med klienter som är utsatta för våld i nära relation. SOL-metoden står för Skydd, Omsorg och Långsiktighet. Skydd utifrån att skalskyddet behöver vara anpassat efter klientens behov. Omsorg utifrån de regelbundna stöd- och säkerhetssamtal som behöver ges av utbildad och kompetent personal. Långsiktighet utifrån att klienten ska ha fått verktyg med sig som är nödvändiga för att klienten även vara trygg efter placeringstiden. Vi har delat upp placeringstiden för klienterna hos oss i fyra olika faser; placering, kartläggning, uppbyggnad och framtid. 

Placering

Det första dygnet

Kartläggning

De första veckorna.

Uppbyggnad

Följande tid. 

Framtid

De sista veckorna.

Våra regelbundna stöd- och säkerhetssamtal utgör kärnan i vår verksamhet. Vi upparbetar säkra strategier och säkerhetsplanerar tillsammans med våraklienter, vuxna och barn. Tillsammans med varje klient görs löpande riskbedömningar med hjälp av FREDA och de evidensbaserade riskbedömningsinstrumenten SARA

och PATRIARK. Vi arbetar strukturerat i samtal och upprättar genomförandeplan tillsammans med klient och placerande socialtjänst.

BARNEN.

Vårt expertområde är våldsutsatta barnfamiljer och vi erbjuder därför det enda evidensbaserade föräldrastödsprogrammet för våldsutsatta som finns att tillgå i Sverige; Project Support. Project Support vänder sig till våldsutsatta föräldrar som upplever att de har svårt att gränssätta och vägleda sina barn. Utöver programmet har vi även sedvanligt föräldrastöd och om vi ser att det behövs mer stöd upprättar vi tillsammans med klienten en kontakt med socialtjänstens öppenvård via ansvarig socialsekreterare. 

GEMENSKAPEN.

Många av våra klienter som placeras hos oss har levt isolerade på olika sätt, detta vill vi bryta. Vi har därför beroende på konstellation av klienter informativa gruppsamtal om våld och dess konsekvenser samt matnyttig information om samhället. Vi anpassar våra samtal efter klienternas språkkunskaper. Gruppsamtalen är anpassade även för barn och erbjuds när vi gjort bedömningen att det är lämpligt.  Under helgerna anordnar vi alltid en gemensam aktivitet för både vuxna och barn för att minska isolering och öka samvaron. Vi har givetvis också plats för husdjur! 

PERSONALEN.

VERKSAMHETSCHEF SOCIONOM

Verksamhetschefen startade boendet år 2016. För henne är det klientnära arbetet fortfarande det bästa men sitter givetvis med andra frågor också. Verksamhetschefen har tidigare arbetat som barnavårdsutredare. 

BARNANSVARIG SOCIONOM 

Barnansvarig älskar att arbeta med barnen och är även den som håller i de flesta stödsamtalen med våra vuxna klienter. Hon har tidigare arbetat som barnavårdsutredare och kurator samt inom psykiatrin.

SÄKERHETSANSVARIG

Säkerhetsansvarig utarbetar våra säkerhetsrutiner och står för de flesta av våra transporter. Han är ockå den som ser över fastigheterna. Har sin bakgrund inom Kriminalvården och Försvarsmakten. 

BOENDESTÖDJARE SOCIALPEDAGOG

Vår socialpedagog stöttar våra klienter främst med praktiska göromål och finns för barnen. Hon har flera års erfarenhet av att arbeta med barn som har NPF-diagnos. 

Personal  finns på plats på boendet under dagtid alla dagar i veckan. En ordninarie personal har alltid beredskap i hemmet och är tillgänglig via telefon för klienter och socialtjänst dygnet runt alla dagar i veckan. Personalen får regelbundet extern handledning för att vi ska fortsätta säkra kvalitén på vårt boende. Vi har också flera deltidsanställda varav en är beteendevetare som tidigare arbetat som vuxenhandläggare på socialtjänsten i personalstyrkan. Hon är är barnskötare i grunden och har en särskild plats i hjärtat för barnen. Vidare har vi flera högskolestudenter som i framtiden examineras till socionom, beteendevetare eller förskolelärare.

BOENDET.

Mälarbygden skyddat boende är beläget på flera platser i Mellansverige och består av separata lägenheter kopplade till en personallägenhet i samma huskropp. I personallägenheterna har vi möten, stödsamtal och gemensamma aktiviteter. Lägenheterna är alla centralt belägna i tätorter med närhet till skola, förskola, vårdcentraler, affärer och tågstationer. Alla lägenheter är fullt utrustade och har säkerhetsdörrar installerade. Vi har ett gott samarbete med ett flertal hyresvärdar.

KONTAKTEN.

Vi har idag ramavtal med ett fyrtiotal kommuner och samarbetar sedan flera år tillbaka med ytterligare ett antal socialtjänster. Om du önskar kan du få tillgång till referenspersoner för att höra mer om hur vi arbetar och varför de är nöjda med vad vi gör för våra klienter.


Vi hämtar klienter från hela Sverige dygnet runt kostnadsfritt!


E-post: kontakt@malarbygdenskyddatboende.se

Telefon: 070-595 88 03