Nyheter

Nyheter

Augusti 2020

 • Nu har vi skrivit kontrakt för en ny lägenhet och kommer därmed 
  både att kunna erbjuda ett kollektivt boende men även enskilda
  lägenheter. Vi kommer också att kunna erbjuda boenden i två olika
  städer och finns från 1 september utöver Uppsala län även i 
  Södermanlands län. 


April 2020

 • Utbildningsdagen som vi är medarrangörer till tvingas att ställas in.
  Vi återkommer i höst om när den blir aktuell igen. 

Januari 2020

 • Personal har deltagit på NCK:s (nationellt centrum för kvinnofrid)
  introduktionsdagar om våld i nära relation. 


Oktober 2019

 • Mälarbygden skyddat boende har nu tilldelats ramavtal med
  Gotland och ser fram emot framtida samarbete!

 • Tillsammans med personal från ett annat skyddat boende deltar vi i extern handledning. Verksamhetsansvarig deltar sedan tidigare i handledning utifrån ett ledarskapsperspektiv men nu erbjuds även personalen att delta i en handledningsgrupp. Allt för att säkra kvalitén på vårt boende samt för att få hjälp och inspiration att möta våldsutsatta på bästa sätt! 

 • Under två dagar i mitten av oktober deltog personal på barnrättsdagarna i Gävle där fokus låg på hur vi ska arbeta när barnkonventionen inkorporeras i svensk lagstiftning.

 • I mitten av oktober deltog vi på Brottsoffermyndighetens 25-årsjubiluem och hörde flera intressanta föreläsare.

 • I början av oktober var flera av personalen från Mälarbygden skyddat boende iväg på en utbildning som handlade om hur samhället hanterar barn som bevittnat/upplevt våld i nära relation. 


September 2019

 • Mälarbygden skyddat boende har nu tilldelats ramavtal med ett flertal kommuner i Stockholm så som Nacka, Värmdö, Tyresö, Botkyrka, Huddinge, Haninge och Tyresö. Vi ser fram emot att få fortsätta samarbeta och utveckla vårt arbete tillsammans med er!  

 • Verksamhetsansvarig har deltagit i Länsstyrelsen i Stockholms konferens om nationella resurscentra gällande våld i nära relation med särskilt fokus på hedersrelaterat våld och förtryck.


Augusti 2019

 • Nu har vi äntligen fått tillgång till en större och nyrenoverad fastighet i Uppsala län och har sammanlagt plats för 12 personer (inkl. vuxna och barn). 

 • Vi har tillsammans med ett annat skyddat boende anordnat en nätverksträff för utförare av skyddat boende i syfte att arbeta tillsammans gällande frågor om exempelvis kvalitet och utbildning. Om du driver ett skyddat boende och önskar bli en del av vårt nätverk är du varmt välkommen att ta kontakt med oss.


 • Flera av personalen på boendet har under augusti genomgått hot- och riskbedömningsinstrumenten SARA och PATRIARK via certifierade utbildare.


Juni 2019

 • Vi har utökat personalstyrkan med ytterligare en socionom. Varmt välkommen till oss Emma!